Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Κατηγορίες Αιμοδοσιών - Αυτόλογη    Μια ή περισσότερες μονάδες αίματος αφαιρούνται από ένα άτομο πριν να υποβληθεί σε προγραμματισμένη και μη-επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αναμένεται μεγάλη απώλεια αίματος. Οι μονάδες αίματος αποθηκεύονται για 42 ημέρες και δίνονται στο ίδιο άτομο όταν και εφόσον προκύψει η ανάγκη για μετάγγιση.No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο