Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Ταυτότητα


Ιστορία, στόχος, όραμα.....Το Κέντρο Αίματος ιδρύθηκε, ως νέα διεύθυνση στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε συνεδρία του ημερομηνίας 27/7/2006 και σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/98ΕΚ. Τα εργαστήρια του εδρεύουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι σταθμοί αιμοδοσίας στεγάζονται ως ακολούθως: Λευκωσία - Κέντρο Υγείας Έγκωμης , Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Αμμόχωστος στα Γενικά Νοσοκομεία.
Το Κέντρο Αίματος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε πτυχή της συλλογής και του ελέγχου του ανθρώπινου αίματος ή των συστατικών αίματος, όποια κι αν είναι η σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της διανομής τους, στις Νοσοκομειακές Τράπεζες Αίματος όλων των Γενικών Νοσοκομείων παγκύπρια. Αυτές με τη σειρά τους εξυπηρετούν τις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών των επαρχιών τους.

Τον Νοέμβριο του 2016, η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε την υιοθέτηση γενικότερης πολιτικής με τελικό στόχο την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών αιμοδοσίας, επεξεργασίας και ελέγχου του αίματος και τη δημιουργία Παγκύπριου Κέντρου Αίματος. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Κέντρο Αίματος, το οποίο να ασκεί συνολικά και σε παγκύπριο επίπεδο τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες του. Δηλαδή, η αιμοδοσία πρέπει να συντονίζεται και να οργανώνεται κεντρικά και ταυτόχρονα, οι μονάδες αίματος πρέπει να μεταφέρονται στα εργαστήρια του Κέντρου Αίματος, όπου να ελέγχονται και να επεξεργάζονται επίσης κεντρικά. Ακολούθως, τα παράγωγα αίματος θα μεταφέρονται σε όλες τις επαρχίες έτοιμα προς μετάγγιση. Το κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τις αντίστοιχες νοσοκομειακές τράπεζες αίματος.

  Μετά την απόφαση της διοίκησης του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή της και έχει επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση και στις σχετικές οδηγίες και Νομοθεσία ως ακολούθως:
   1ηΙανουαρίου 2017 έγινε η ενσωμάτωση της επαρχίας Αμμοχώστου
   1η Ιουνίου 2017 έγινε η ενσωμάτωση της επαρχίας Λάρνακας
   13η Μαρτίου 2018 έγινε η ενσωμάτωση της επαρχίας Πάφου
   4η Φεβρουαρίου 2019 έγινε η ενσωμάτωση της επαρχίας Λεμεσού.

    Στόχος και όραμα του Κέντρου Αίματος είναι :
    -Να προωθήσουμε το θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας στο ευρύ κοινό.
    -Να παρέχουμε στους αιμοδότες υπηρεσίες ψηλής ποιότητας.
    -Να παρέχουμε στον Κλινικό Χώρο επαρκείς ποσότητες παραγώγων αίματος που να διαθέτουν την απαιτούμενη και προδιαγραφόμενη ασφάλεια και ποιότητα.    No documents found


    Γιατί να δώσω αίμα;

    Δότες Αιμοπεταλίων

    Ανάγκες

    Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

    Υπουργείο Υγείας

    Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

    Κέντρο Αίματος στο Flickr

    Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

    Thalassaemia International Federation

    Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

    Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

    Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

    Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

    Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

    Ασφαλές Διαδίκτυο