Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Ασφάλεια αιμοδότη


Η αιμοδοσία είναι μια ασφαλής, εύκολη και ανώδυνη διαδικασία η οποία σου δίνει την ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή των συνανθρώπων μας.

Δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στον αιμοδότη, καθώς δίνει αίμα. Για κάθε αιμοδοσία χρησιμοποιούνται πάντοτε ολοκαίνουργια, αποστειρωμένα και μιας χρήσης υλικά, τα οποία μόλις χρησιμοποιηθούν απορρίπτονται. Στην πλειοψηφία των αιμοδοτών, μια αιμοδοσία των 450ml είναι λιγότερη από το 10% του συνολικού όγκου του αίματος στο σώμα σου και μπορεί να επαναλαμβάνεται με ασφάλεια κάθε 12 και 16 εβδομάδες για τους άντρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα. Διάβασε την σελίδα μας Προετοιμασία για αιμοδοσία για να είσαι σίγουρος ότι έχεις προετοιμαστεί σωστά για την αιμοδοσία σου.

Η υγεία σου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για να διασφαλίσουμε την υγεία του αιμοδότη και την ασφάλεια του αίματος, ο γιατρός αιμοδοσίας, μέσα από τη λήψη ενός σύντομου ιατρικού ιστορικού, κρίνει για την καταλληλότητα της αιμοδοσίας. Είναι σημαντικό η συμπλήρωση του έντυπου αιμοδοσίας να γίνεται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Η απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με πρακτικές υψηλού κινδύνου, που αφορούν την προσωπική ζωή του αιμοδότη είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβη στο δέκτη, καθώς και στην υγεία του δότη. Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή βοήθεια, ο ιατρός αιμοδοσίας είναι πάντοτε στη διάθεση σου για να συζητήσετε με απόλυτη εχεμύθεια.


Η επιτυχία της αιμοδοσίας βασίζεται στην ειλικρίνεια του αιμοδότη, στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του και στην εχεμύθεια και στο σεβασμό που αναπτύσσεται μεταξύ του αιμοδότη και του προσωπικού αιμοδοσίας.

Είναι εξίσου σημαντική η επικοινωνία του αιμοδότη με το Κέντρο Αίματος σε περίπτωση που,

Δημιουργηθούν αμφιβολίες για τις πληροφορίες που έδωσες
Παρουσιαστεί οποιοδήποτε μεταγενέστερο συμβάν, που μπορεί να έχει ως συνέπεια να κριθεί ακατάλληλο για μετάγγιση το αίμα που πρόσφερες π.χ. ανάπτυξη πυρετού τις επόμενες 24 ώρες
Αποκλείστηκες προσωρινά από την αιμοδοσία, για να προσδιοριστεί πότε είναι δυνατόν να σου επιτραπεί να δώσεις αίμα ξανά.
Η εθελοντική και σταθερή συμμετοχή στην ομάδα αιμοδοτών θα βοηθήσει στην επάρκεια αίματος και θα επισφραγίσει την ασφάλεια της μετάγγισης
No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο