Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Κληρονομικότητα ομάδας αίματοςΗ ομάδα αίματος κληρονομείται από τους γονείς. Οπότε ανάλογα με την ομάδα αίματος του πατέρα και της μητέρας καθορίζεται και η ομάδα αίματος του παιδιού, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

ΠΙΘΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ

ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ
Γονέας 1
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
ΑΒ
Β
Α
Α
Ο
Ο
Ο
Γονέας 2
ΑΒ
Β
Α
Ο
Β
Β
Α
Β
Α
Ο
Ο
Α
Β
ΑΒΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο