Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Εργαστήριο ΤυποποίησηςΤο Εργαστήριο Τυποποίησης του Κέντρου Αίματος είναι υπεύθυνο για την τυποποίηση της ομάδας αίματος και του φαινοτύπου. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο σύνολο των αιμοδοτών, έτσι ώστε ο κάθε αιμοδότης να έχει την «ταυτότητά του».

Σε όλες τις μονάδες αίματος γίνεται έλεγχος:
  • Oμάδα Αίματος (Α, Β,Ο)
  • Αντιγόνα Rhesus (D (+/-), C, c, E, e)
  • Αντιγόνο Kell
  • Direct Coombs


Η Direct Coombs είναι μια συγκολλητινοαντίδραση, η οποία ελέγχει τα αντισώματα που προσροφήθηκαν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αν η Direct Coombs είναι θετική, υποδηλώνει την παρουσία αντισωμάτων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες μονάδες αίματος να κρίνονται ακατάλληλες προς μετάγγιση.

Η θετική Direct Coombs μπορεί να οφείλεται σε:
1. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (αυτοαντισώματα)
2. Αιμολυτική νόσο του νεογνού
3. Ασύμβατη μετάγγιση (αλλοαντισώματα)
4. Χορήγηση ορισμένων φαρμάκων


Σε μεμονωμένες μονάδες αίματος γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη άλλων αντιγόνων όπως:
1. Σύστημα Κell (Kell, k, Kpa, Kpb)
2. Σύστημα Duffy (Fya, Fyb)
3. Σύστημα Kidd (Jka, Jkb)
4. Σύστημα Lewis (Lea, Leb)

5. Σύστημα MNS (M, N, P1, S, s)
6. Σύστημα Lutheran (Lua, Lub)Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο