Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Διαδικασίες απελευθέρωσης προϊόντων αίματοςΠροκειμένου να θεωρηθούν τα παράγωγα αίματος κατάλληλα για μετάγγιση πρέπει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για μεταδιδόμενα νοσήματα να είναι αρνητικά. Σε περίπτωση αμφίβολου ή/και θετικού αποτελέσματος, η μονάδα αίματος και τα παράγωγα της μπαίνουν σε καραντίνα. Γίνεται επανέλεγχος της συγκεκριμένης μονάδας αίματος και αν κατά την επανάληψη εξακολουθεί να υφίσταται το ίδιο αποτέλεσμα, το δείγμα αίματος αποστέλλεται στο Εργαστήριο Αναφοράς για περαιτέρω εξετάσεις. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας οι συγκεκριμένες μονάδες/παράγωγα αίματος καταστρέφονται. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού αποτελέσματος, ο αιμοδότης ενημερώνεται με τρόπο εμπιστευτικό από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για επανέλεγχο και ιατρική καθοδήγηση.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο