Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ


Το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση χώρο σε οικοδομή στην Επαρχία Αμμοχώστου στο Δήμο Παραλιμνίου ή στο Δήμο Δερύνειας για τη στέγαση του Σταθμού Αιμοδοσίας, συνολικού εμβαδού 330 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±15%, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες. Η περίοδος ενοικίασης είναι πέντε (5) χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για άλλες δύο περιόδους των δύο (2) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Ο χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση περίπου εντός δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της συμφωνίας

Η Δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Υγείας, στην οδό Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής 28 Ιανουαρίου 2022. Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς 22604174 και 22809098.

Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτονται τα πιο κάτω σχετικά έγγραφα:

(α) Αναλυτική πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος
(β) Πρότυπο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
(γ) Κατάλογος κτιριολογικής μελέτης. Ο κατάλογος είναι υποβοηθητικός για την ετοιμασία της πρότασης και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι απόλυτα δεσμευτικός.Σχετικά Αρχεία:
ocx Πρότυπο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Κατάλογος κτιριολογικής μελέτης ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.doc


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο