Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Φ


Show details for ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Show details for ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

Show details for ΦΙΛΑΡΙΑΣΙΣΦΙΛΑΡΙΑΣΙΣ

Show details for ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ

Show details for ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΙΣΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΙΣ

Hide details for ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Προσωρινός αποκλεισμός 2 χρόνων μετά το τέλος επιβεβαιωμένης θεραπείας. (2004/33 ΕΚ)

Άτομα τα οποία ήρθαν ή έχουν επαφή με άτομα που πάσχουν από Φυματίωση - προσωρινός αποκλεισμός μέχρι να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι είναι αρνητικοί.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο