Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Υ


Show details for ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ

Hide details for ΥΠΕΡΤΑΣΗΥΠΕΡΤΑΣΗ
Βλέπε «Πίεση».

Show details for ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Hide details for ΥΠΟΤΑΣΗΥΠΟΤΑΣΗ
Δεκτά άτομα με χαμηλή πίεση μετά από εκτίμηση του ιατρού, με την προϋπόθεση ότι η διαστολική πίεση δεν είναι χαμηλότερη από 50 mm Hg. Συνιστάται να πίνουν πολλά υγρά πριν και μετά την αιμοληψία και να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην καρέκλα της αιμοδοσίας πριν σηκωθούν.

Show details for ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο