Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Υ


Hide details for ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ
Εξετάζεται η πιθανή παρουσία συμπτωμάτων ή καρδιαγγειακής νόσου. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα τότε μπορείς να αιμοδοτήσεις.

Show details for ΥΠΕΡΤΑΣΗΥΠΕΡΤΑΣΗ

Show details for ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Show details for ΥΠΟΤΑΣΗΥΠΟΤΑΣΗ

Show details for ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο