Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Β


Hide details for ΒΑΡΟΣΒΑΡΟΣ
Θα πρέπει να ζυγίζεις τουλάχιστον 50kg για να μπορείς να δώσεις αίμα. (2004/33ΕΚ) Αυτό είναι το ασφαλέστερο βάρος που πρέπει να έχει κανείς για να μπορέσουν ξαφνικά να αφαιρεθούν 450 ml αίματος από τον οργανισμό του.
Η ποσότητα του αίματος που περιέχει το σώμα σου είναι ανάλογη με το βάρος σου: βαρύτεροι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο όγκο αίματος. Εάν η ποσότητα αίματος μιας κανονικής αιμοδοσίας είναι πολύ μεγάλη σε αναλογία με τον ολικό όγκο του αίματος σου, δεν θα είσαι σε θέση να αιμοδοστήσεις. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται για να προστατεύσουν την υγεία σου ως αιμοδότη. Αν το βάρος σου φτάσει πάνω από το ελάχιστο όριο οποιαδήποτε στιγμή, θα μπορείς να γίνει δεκτός ως αιμοδότης.Show details for ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Show details for ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Hide details for ΒΗΧΑΣΒΗΧΑΣ
Ο ιατρός αιμοδοσίας θα εξετάσει την αιτία και θα αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας σου.

Show details for ΒΙΤΑΜΙΝΕΣΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Hide details for ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
ΟΞΕΙΑ: Προσωρινά αναβάλλεται η αιμοδοσία σου μέχρι την πλήρη ίαση χωρίς συμπτώματα και εφόσον αισθάνεσαι καλά την ημέρα της αιμοδοσίας.
ΧΡΟΝΙΑ: Άτομα με συμπτώματα σοβαρής χρόνιας βρογχίτιδας, δεν μπορούν να δίνουν αίμα.

Show details for ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ

Hide details for ΒΡΟΥΚΕΛΩΣH (Μελιταίος πυρετός)ΒΡΟΥΚΕΛΩΣH (Μελιταίος πυρετός)
Μπορείς να δώσεις αίμα, 2 χρόνια μετά την πλήρη ανάρρωση. (2004/33 ΕΚ)Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο