Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Ρ


Hide details for ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
Προσωρινός αποκλεισμός για 2 χρόνια μετά τη θεραπεία και την εξάλειψη των συμπτωμάτων, εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις χρόνιας καρδιοπάθειας. (2004/33 ΕΚ)

Show details for ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Hide details for ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
Δεκτός αν δεν είναι σοβαρή ή συστηματική.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο