Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Ο


Hide details for ΟΓΚΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣΟΓΚΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ο όγκος του λαμβανόμενου αίματος πρέπει να είναι 450ml (+/- 10%).

Show details for ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Show details for ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑΟΔΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Hide details for ΟΞΥΟΥΡΟΙΟΞΥΟΥΡΟΙ
Μπορείς να αιμοδοτήσεις ακόμα και αν βρίσκεσαι υπό θεραπεία.

Show details for ΟΡΜΟΝΕΣΟΡΜΟΝΕΣ

Show details for ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

Hide details for ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ
Αν δεν υπάρχει υποκείμενη νόσος, μπορείς να αιμοδοτήσεις ακόμα και αν λαμβάνεις θεραπεία.


Show details for ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ

Show details for ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ

Show details for ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Show details for ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο