Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Γ


Show details for ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ

Show details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Show details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΓΕΥΜΑΓΕΥΜΑ

Hide details for ΓΛΑΥΚΩΜΑΓΛΑΥΚΩΜΑ
Μπορείς να δώσεις αίμα μετά το τέλος της θεραπείας.
Αν χρησιμοποιείς μόνο κολλύριο, τότε μπορείς να αιμοδοτήσεις.

Show details for ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

Show details for ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο