Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Γ


Show details for ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ

Show details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Hide details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ
Άτομα με χρόνια γαστρεντερίτιδα ή φλεγμονή του εντέρου ή αν πρόκειται για τυφοειδή, δυστυχώς δεν μπορούν να δίνουν αίμα.
Σε περίπτωση οξείας γαστρεντερίτιδας, θα πρέπει να περιμένεις 15 ημέρες μετά την ανάρρωση για να βεβαιωθείς ότι είσαι πλήρως καλά.

Show details for ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΓΕΥΜΑΓΕΥΜΑ

Show details for ΓΛΑΥΚΩΜΑΓΛΑΥΚΩΜΑ

Show details for ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

Show details for ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο