Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Ι


Hide details for ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ
Οριστικός αποκλεισμός.
Show details for ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ
Hide details for ΙΚΤΕΡΟΣΙΚΤΕΡΟΣ
Οριστικός αποκλεισμός σε άτομα με ιστορικό ίκτερου, ακόμη και αν η αιτία είναι άγνωστη.
Δεκτά άτομα με σύνδρομο Gilbert αν δεν έχουν ίκτερο ή αν ο ίκτερος ήταν από αποφρακτική χολοκυστίτιδα.

Show details for ΙΛΙΓΓΟΣΙΛΙΓΓΟΣ
Show details for ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙ
Show details for ΙΟΣ CHIKUNGUNYAΙΟΣ CHIKUNGUNYA
Show details for ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (WNV)ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (WNV)Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο