Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Η


Show details for HIVHIV

Show details for ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

Show details for ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Hide details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α
Προσωρινός αποκλεισμός 365 ημερών μετά την ανάρρωση σε άτομα που έχουν νοσήσει και σε άτομα που ζουν μαζί με ασθενείς που νόσησαν.

Μετά το εμβόλιο Ηπατίτιδας Α δεκτός αν αισθάνεται καλά, εκτός αν ο εμβολιασμός έγινε μετά από γνωστή έκθεση στον ιό, οπότε γίνεται προσωρινός αποκλεισμός για 42 ημέρες.

Προσωρινός αποκλεισμός για 42 ημέρες αν χορηγήθηκε γ- σφαιρίνη μετά από έκθεση στον ιό.

Δεκτός μετά από προληπτική χορήγηση γ-σφαιρίνης προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει.


Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΒΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΓΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Γ

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΕΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Show details for ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ

Show details for HTLV I+IIHTLV I+IIΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο