Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Κατηγορίες Αιμοδοσιών - Θεραπευτική    Θεραπευτικές αφαιμάξεις διεξάγονται στο Σταθμό Αιμοδοσίας στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης και στις υπόλοιπες επαρχίες, στις αντίστοιχες Τράπεζες Αίματος που βρίσκονται στα Γενικά Νοσοκομεία. Άτομα με ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, τα οποία προσέρχονται στο χώρο της αιμοδοσίας για σκοπούς θεραπευτικής αφαίμαξης, είναι απαραίτητο να προσκομίζουν έγγραφη γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού, το οποίο να αναφέρει ότι ο ασθενής χρήζει θεραπευτικής αφαίμαξης, λόγω υψηλής αιμοσφαιρίνης και ότι δεν έχει βεβαρημένο ιστορικό υγείας, που να το θέτει σε άμεσο κίνδυνο, όπως καρδιακό επεισόδιο(έμφραγμα), ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια κλπ. (σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες).

    Σε περιπτώσεις ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό υγείας δεν επιτρέπονται θεραπευτικές αφαιμάξεις στους σταθμούς αιμοδοσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, το Κέντρο Αίματος θα παρέχει κατάλληλο ασκό αίματος ώστε να διεξάγεται η θεραπευτική αφαίμαξη στις διάφορες κλινικές. Ισχύουν οι προϋποθέσεις ότι θα προσκομίζεται κατάλληλα συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο από το Κέντρο Αίματος και τους σταθμούς αιμοδοσίας, και ότι ο ασκός θα επιστρέφεται στο Κέντρο Αίματος για κατάλληλη καταστροφή του.

    Οι μονάδες αίματος που προέρχονται από θεραπευτικές αφαιμάξεις δεν χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται.No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο