Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Ομάδες αίματος


Το αίμα χωρίζεται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με την παρουσία ουσιών στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται αντιγόνα. Τα δύο πιο σημαντικά αντιγονικά συστήματα, από κλινικής απόψεως, είναι το σύστημα ΑΒΟ και το σύστημα RHESUS. Το σύστημα ΑΒΟ ανακαλύφθηκε από τον Karl Landsteiner το 1900 και το σύστημα RHESUS από τον ίδιο το 1940.

Το σύστημα ΑΒΟ καθορίζει αν η ομάδα αίματος είναι Α, Β, ΑΒ ή Ο. Η ομάδα αίματος προσδιορίζεται από την ύπαρξη των αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αντίστοιχων αντισωμάτων στο πλάσμα.

Το σύστημα RHESUS αποτελείται από πέντε υποκατηγορίες αντιγόνων, τα D, C, c, E, e. Το αντιγόνο D καθορίζει αν η ομάδα αίματος είναι Rh (+) ή Rh (-).Όταν κάποιος φέρει το αντιγόνο D στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων χαρακτηρίζεται σαν ρέζους θετικός (Rh+). Αντίθετα, απουσία του αντιγόνου D χαρακτηρίζεται σαν ρέζους αρνητικός (Rh-). Έτσι κάθε άνθρωπος ανήκει σε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος. O-, O+, B-, B+, A-, A+, AB- ή AB+.
[Replication or Save Conflict]


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο