Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Τί γίνεται το αίμα που προσφέρω;


Ο όγκος αίματος που προσφέρεις κάθε φορά που έρχεσαι για αιμοδοσία είναι 450ml και αντιστοιχεί περίπου στο 10% της συνολικής ποσότητας του αίματος στον οργανισμό σου. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια σου αναπληρώνονται μέσα σε 21-30 ημέρες και το πλάσμα αναπαράγεται μέσα σε 24-36 ώρες από την ώρα της αιμοδοσίας. Τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος χρειάζονται μόνο μερικές μέρες για να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα.


Το ολικό αίμα που συλλέγεται μεταφέρεται από τα διάφορα κέντρα αιμοδοσίας, με τη χρήση εδικών δοχείων και ψυγείων, στα εργαστήρια του Κέντρου Αίματος. Εκεί, υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και μεθόδους που προβλέπονται από τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Σημαντικά σημεία της επεξεργασίας του αίματος είναι το φιλτράρισμα του, με σκοπό την απομάκρυνση των λευκών αιμοσφαιρίων που είναι ανεπιθύμητα, γιατί προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις στους μεταγγιζόμενους και η φυγοκέντρηση του που στοχεύει στο διαχωρισμό του στα επιμέρους συστατικά (ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα).Τα λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια διατηρούνται σε ψυγείο σε θερμοκρασία 2-6 °C για διάστημα 30 με 42 ημέρες.

Το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα καταψύχεται εντός καθορισμένου χρόνου από την παρασκευή του και αποθηκεύεται σε ειδικούς καταψύκτες στους -40°C, έτσι ώστε οι πρωτεΐνες του πλάσματος να διατηρούν τη λειτουργικότητα τους. Ο χρόνος ζωής του είναι ένα χρόνος από τη μέρα παραγωγής του.Τα αιμοπετάλια αρχικά διαχωρίζονται από το ολικό αίμα σε ένα ενδιάμεσο προϊόν που ονομάζεται buffy coat. Ακολούθως, πραγματοποιείται η παρασκευή του τελικού προϊόντος «Λευκαφαιρεμένα αιμοπετάλια σε διάλυμα», στο τμήμα επεξεργασίας του Κέντρου Αίματος. Το τελικό προϊόν προέρχεται από τέσσερα διαφορετικά ενδιάμεσα προϊόντα (buffy coat), δηλαδή από 4 διαφορετικούς αιμοδότες. Διατηρούνται στους 22±2°C υπό συνεχή ανακίνηση για περίοδο 5 ημερών.


Συνεπώς, το αίμα που προσφέρεις μπορεί να μεταγγιστεί σε 3 διαφορετικούς ασθενείς, ανάλογα με τις ιατρικές ανάγκες τους και ανάλογα με τις διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες που έχει το κάθε παράγωγο.


Η μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιείται:
Σε ασθενείς με αιμορραγία
• Σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους
• Σε ασθενείς με οξεία και χρόνια λευχαιμία
• Σε ασθενείς με αναιμία
• Σε ενδομήτριες μεταγγίσεις και αφαιμαξομεταγγίσεις σε νεογνά

Η μετάγγιση αιμοπεταλίων χρησιμοποιείται:
Για να αποκαταστήσει την αιμόσταση σε ασθενείς με θρομβοπενία που αιμορραγούν (θεραπευτικά)
• Για να αποτρέψει τις αιμορραγικές εκδηλώσεις διατηρώντας την τιμή των αιμοπεταλίων πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο (προφυλακτικά)

Η μετάγγιση πλάσματος χρησιμοποιείται:
Σε έλλειψη παραγόντων πήξεως του αίματος
• Για αντικατάσταση πλάσματος σε ασθενείς με Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα
• Σε ασθενείς με ηπατοπάθεια
• Σε ασθενείς με αιμορραγία
• Σε ασθενείς με εγκαύματαNo documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο