Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Ασφάλεια αίματος


Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τη συλλογή του αίματος μέχρι τη μετάγγιση είναι ασφαλείς, τόσο για το δότη (αιμοδότη), όσο και για το δέκτη (μεταγγιζόμενο). Είναι απαραίτητη η ορθολογική χρήση του αίματος και των παραγώγων του, για αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων και μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη μετάγγιση. Η ασφαλής μετάγγιση αποτελεί ευθύνη τόσο του προσωπικού του Κέντρου Αίματος, καθώς και όλων των επαγγελματιών υγείας που συνδέονται άμεσα με τη μετάγγιση.


Επιλογή αιμοδοτών
Εργαστηριακός έλεγχος μονάδων αίματος για μεταδιδόμενα νοσήματα
Περίοδος παραθύρου
Τρόποι μετάδοσης των ιών
Διαδικασίες απελευθέρωσης προϊόντων αίματος
Επιπλέον διαδικασίες που ακολουθούνται για αυξημένη ασφάλεια
No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο