Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Εξωτερικές αιμοδοσίες


Πρόγραμμα Εξωτερικών Αιμοδοσιών Επαρχίας Λευκωσίας


Πρόγραμμα Εξωτερικών Αιμοδοσιών Επαρχίας Λάρνακας

Πρόγραμμα Εξωτερικών Αιμοδοσιών Επαρχίας Αμμοχώστου
No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο