Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη    Όλοι οι αιμοδότες και σε όλες τις περιπτώσεις αιμοδοσίας, πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία επιλογής, με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλόλητας τους να προσφέρουν αίμα ή συστατικά αίματος. Κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να καθοριστεί αν η κατάσταση της υγείας του υποψήφιου αιμοδότη είναι τέτοια που να διαφυλάσσει τόσο την υγεία του ιδίου όσο και αυτή του ασθενούς που θα λάβει το αίμα του. Μόνο εκείνα τα άτομα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας και πληρούν τα κριτήρια επιλογής, πρέπει να γίνονται δεκτά ως δότες αίματος, το οποίο προορίζεται για θεραπευτική χρήση.


    A B Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ N Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο