ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ομάδες αίματος


Το αίμα χωρίζεται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με την παρουσία ουσιών στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται αντιγόνα. Τα δύο πιο σημαντικά αντιγονικά συστήματα, από κλινικής απόψεως, είναι το σύστημα ΑΒΟ και το σύστημα RHESUS. Το σύστημα ΑΒΟ ανακαλύφθηκε από τον Karl Landsteiner το 1900 και το σύστημα RHESUS από τον ίδιο το 1940.

Το σύστημα ΑΒΟ καθορίζει αν η ομάδα αίματος είναι Α, Β, ΑΒ ή Ο. Η ομάδα αίματος προσδιορίζεται από την ύπαρξη των αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αντίστοιχων αντισωμάτων στο πλάσμα.

Το σύστημα RHESUS αποτελείται από πέντε υποκατηγορίες αντιγόνων, τα D, C, c, E, e. Το αντιγόνο D καθορίζει αν η ομάδα αίματος είναι Rh (+) ή Rh (-).Όταν κάποιος φέρει το αντιγόνο D στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων χαρακτηρίζεται σαν ρέζους θετικός (Rh+). Αντίθετα, απουσία του αντιγόνου D χαρακτηρίζεται σαν ρέζους αρνητικός (Rh-). Έτσι κάθε άνθρωπος ανήκει σε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος. O-, O+, B-, B+, A-, A+, AB- ή AB+.
[Replication or Save Conflict]
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2022
Υπουργείο ΥγείαςΚέντρο Αίματος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής