ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κατηγορίες Αιμοδοσιών - Εθελοντική


    Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούν τη λέξη «αιμοδοσία», κατανοούν ότι πρόκειται για μια εθελοντική και μη αμειβόμενη πράξη, κατά την οποία το αίμα που προσφέρεις, διατίθεται σε όποιον ασθενή το έχει ανάγκη.

    Μια μονάδα ολικού αίματος, όγκου περίπου 450 ml, αφαιρείται από τον αιμοδότη, συλλέγεται σε ειδικό ασκό και ακολούθως μεταφέρεται στα εργαστήρια του Κέντρου Αίματος. Εκεί ελέγχεται για διάφορες μολυσματικές ασθένειες και διαχωρίζεται στα παράγωγά του (ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα και αιμοπετάλια). Μετά την επεξεργασία τα ερυθρά αιμοσφαίρια αποθηκεύονται μέχρι και 42 ημέρες στους 3-5 °C, τα αιμοπετάλια για 5 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου και το πλάσμα για ένα χρόνο στους -30 °C.

    Τα παράγωγα του αίματος βρίσκονται σε συνεχή ζήτηση για τη αντιμετώπιση πολλών και διαφόρων αναγκών και περιστατικών.

    Η εθελοντική βάση της αιμοδοσίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος και των παραγώγων του. Η οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τονίζει μεταξύ άλλων:
    «Η εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία θεωρείται παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφαλείας για το αίμα και τα συστατικά αίματος και συνεπώς, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας».No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2023
Υπουργείο ΥγείαςΚέντρο Αίματος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής