ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια αίματος


Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τη συλλογή του αίματος μέχρι τη μετάγγιση είναι ασφαλείς, τόσο για το δότη (αιμοδότη), όσο και για το δέκτη (μεταγγιζόμενο). Είναι απαραίτητη η ορθολογική χρήση του αίματος και των παραγώγων του, για αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων και μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη μετάγγιση. Η ασφαλής μετάγγιση αποτελεί ευθύνη τόσο του προσωπικού του Κέντρου Αίματος, καθώς και όλων των επαγγελματιών υγείας που συνδέονται άμεσα με τη μετάγγιση.


Επιλογή αιμοδοτών
Εργαστηριακός έλεγχος μονάδων αίματος για μεταδιδόμενα νοσήματα
Περίοδος παραθύρου
Τρόποι μετάδοσης των ιών
Διαδικασίες απελευθέρωσης προϊόντων αίματος
Επιπλέον διαδικασίες που ακολουθούνται για αυξημένη ασφάλειαNo documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2022
Υπουργείο ΥγείαςΚέντρο Αίματος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής