Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Προσωπικές Ιστορίες


Χαρούμενοι αιμοδότες, ευγνώμονες αποδέκτες!

Συγκινητικές ιστορίες συνανθρώπων μας, των οποίων η ζωή έχει σωθεί από τη γενναιόδωρη προσφορά αίματος άλλων συνανθρώπων μας.

Χρήστος Αποστολακούδης
Μαρία Κωνσταντίνου
Γιώτα Πέτρου
No documents found


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)