Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιπλέον διαδικασίες που ακολουθούνται για αυξημένη ασφάλεια


  • Το γεγονός ότι στην Κύπρο η αιμοδοσία είναι αυστηρά εθελοντική και μη αμειβόμενη. Αυτό ενισχύει την ειλικρίνεια και ορθότητα των απαντήσεων στο έντυπο του αιμοδότη.
  • Διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση αιμοδοτών.
  • Καλή επικοινωνία μεταξύ του αιμοδότη και του προσωπικού της αιμοδοσίας, η οποία διατηρεί τη σχέση εμπιστοσύνης και διασφαλίζει την καλή ποιότητα του αίματος που παρέχεται στους ασθενείς.
  • Το εργαστήριο χρησιμοποιεί έγκυρες μεθόδους για τον έλεγχο των μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι επιστημονικά καταρτισμένο και βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση όσον αφορά αλλαγές στις μεθόδους, έτσι ώστε να αναπροσαρμόζεται άμεσα.
  • Ακολουθούνται διαδικασίες οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς και τις αντίστοιχες του Παγκόσμιου Οργανισμού ΥγείαςΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο