Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Περίοδος παραθύρουΟ κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών δεν είναι ποτέ μηδενικός. Καμία εξέταση δεν παρουσιάζει ευαισθησία 100%, λόγω της ύπαρξης της «περιόδου παραθύρου». Η «περίοδος παραθύρου» είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ένα άτομο μολυνθεί από ένα ιό, μέχρι να είναι δυνατή η ανίχνευση του ιού στο αίμα. Στο διάστημα αυτό, το αίμα ενός μολυσμένου δότη μπορεί να δώσει αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, να ελευθερωθεί για μετάγγιση και κατά συνέπεια να μολύνει το δέκτη. Ο έλεγχος των μονάδων αίματος με τη μοριακή μέθοδο ΝΑΤ από το 2018 ελάττωσε σημαντικά την «περίοδο παραθύρου». Για περαιτέρω ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, είναι απαραίτητη η προσεκτική λήψη ιατρικού ιστορικού του αιμοδότη από το γιατρό αιμοδοσίας. Αν κριθεί ακατάλληλος, αποκλείεται αυτομάτως από την αιμοδοσία. Έτσι εξασφαλίζεται η υγεία τόσο του δότη, όσο και του δέκτη.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο