Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδοτώνΟι αιμοδότες επιλέγονται προσεκτικά με βάση κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν πολλά νοσήματα τα οποία μεταδίδονται με τη μετάγγιση αίματος, αλλά είναι αδύνατος ο έλεγχος για όλους τους λοιμογόνους παράγοντες. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, κάθε αιμοδότης συμπληρώνει το σχετικό ερωτηματολόγιο, που εστιάζεται σε θέματα υγείας και τρόπου ζωής. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται αν ο αιμοδότης είναι κατάλληλος ή όχι. Ο αιμοδότης οφείλει να απαντήσει με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια τις ερωτήσεις του εντύπου αιμοδοσίας, χωρίς να αποκρύψει σημαντικές πληροφορίες από το γιατρό. Καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις για τυχόν ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις, μεταδοτικά νοσήματα (ηπατίτιδα, κ.ά.), τατουάζ, χρήση ναρκωτικών, καθώς και για ταξίδια του σε περιοχές όπου ενδημούν μεταδοτικά νοσήματα. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από την αιμοδοσία, ο γιατρός δίνει την κατάλληλη συμβουλή.
Η καλή επικοινωνία μεταξύ του αιμοδότη και του προσωπικού της αιμοδοσίας διατηρεί τη σχέση εμπιστοσύνης και διασφαλίζει την καλή ποιότητα του αίματος που παρέχεται στους προς μετάγγιση ασθενείς.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο