Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Φ


Hide details for ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ο αιμοδότης γίνεται δεκτός ή απορρίπτεται ανάλογα με τη φύση του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί, του τρόπου που ενεργεί και της ασθένειας για την οποία χορηγείται. (2004/33 ΕΚ)

Προσδιορίζεται ο λόγος λήψης κάποιου φαρμάκου, γιατί μπορεί να δείχνει κάποια ασθένεια η οποία αυτομάτως θα έκανε τον δότη ακατάλληλο.

Άτομα που παίρνουν φάρμακα που έχει αποδειχθεί ότι είναι τερατογόνα π.χ. βιταμίνη Α ή παίρνουν φάρμακα που αθροίζονται στους ιστούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν γίνονται δεκτά για αιμοδοσία. Σποραδική χρήση φαρμάκων, όπως βιταμινών, ασπιρίνης, ηρεμιστικών, εφόσον ο δότης είναι σε καλή κατάσταση, δεν αποκλείει την αιμοδοσία.

Show details for ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

Show details for ΦΙΛΑΡΙΑΣΙΣΦΙΛΑΡΙΑΣΙΣ

Show details for ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ

Show details for ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΙΣΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΙΣ

Show details for ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΦΥΜΑΤΙΩΣΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο