Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Γ


Show details for ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ

Show details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Show details for ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

Show details for ΓΕΥΜΑΓΕΥΜΑ

Show details for ΓΛΑΥΚΩΜΑΓΛΑΥΚΩΜΑ

Hide details for ΓΟΝΟΡΡΟΙΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
Θα πρέπει να περάσουν 365 ημέρες μετά το πέρας της θεραπείας και μπορείς να δώσεις αίμα εφόσον δεν ανήκεις σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ιατροί αιμοδοσίας είναι πάντα στη διάθεση σου στο 22-809098.

Show details for ΓΡΙΠΗΓΡΙΠΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο