Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Ι


Show details for ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ
Show details for ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ
Hide details for ΙΚΤΕΡΟΣΙΚΤΕΡΟΣ
Οριστικός αποκλεισμός σε άτομα με ιστορικό ίκτερου, ακόμη και αν η αιτία είναι άγνωστη.
Δεκτά άτομα με σύνδρομο Gilbert αν δεν έχουν ίκτερο ή αν ο ίκτερος ήταν από αποφρακτική χολοκυστίτιδα.

Hide details for ΙΛΙΓΓΟΣΙΛΙΓΓΟΣ
Προσωρινός αποκλεισμός αν υπάρχουν συμπτώματα.
Show details for ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙ
Show details for ΙΟΣ CHIKUNGUNYAΙΟΣ CHIKUNGUNYA
Hide details for ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (WNV)ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (WNV)
Προσωρινός αποκλεισμός 28 ημερών μετά από την αποχώρηση από περιοχή με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους. (2004/33 ΕΚ)

Προσωρινός αποκλεισμός 120 ημερών μετά τη διάγνωση σε άτομα που νόσησαν.

Προσωρινός αποκλεισμός 120 ημερών σε άτομα που επέστρεψαν από ενδημικές περιοχές και παρουσίασαν πυρετό ή συμπτώματα της νόσου.Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο