Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Θ


Hide details for ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ
Προσωρινός αποκλεισμός σε περίπτωση ανοσοθεραπείας.

Οριστικός αποκλεισμός αν κάνει ή έχει κάνει θεραπεία με γοναδοτροπίνη ανθρώπινης υπόφυσης

Προσωρινός αποκλεισμός για 90 ημέρες αν παίρνει Clomid, Clomifial για αποκλεισμό κύησης.

Show details for ΘΗΛΑΣΜΟΣΘΗΛΑΣΜΟΣ

Show details for ΘΗΛΩΜΑΤΑΘΗΛΩΜΑΤΑ

Show details for ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΟΠΕΝΙΑΘΡΟΜΒΟΚΥΤΟΠΕΝΙΑ

Show details for ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ

Show details for ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ

Show details for ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ

Show details for ΘΥΡΟΞΙΝΗΘΥΡΟΞΙΝΗΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο