Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Η


Show details for HIVHIV

Show details for ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

Show details for ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΒΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΓΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Γ

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΕΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε

Hide details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
(Κάτω των 12 ετών) Επιτρέπεται η αιμοδοσία εφόσον ο έλεγχος για ηπατίτιδες είναι αρνητικός και δεν έχουν συμπτώματα.

Show details for ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ

Show details for HTLV I+IIHTLV I+IIΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο