Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Επιλογή αιμοδότη


Η


Show details for HIVHIV

Show details for ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

Show details for ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΑΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

Hide details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΒΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
Οριστικός αποκλεισμός (2004/33 ΕΚ)

Πρόσωπα που εκτίθενται σε κίνδυνο, λόγω επαφής στο στενό οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον με πρόσωπα που πάσχουν από ηπατίτιδα Β ή πρόσωπα που είναι σεξουαλικοί σύντροφοι φορέων, αποκλείονται αν δεν έχουν εμβολιασθεί ή δεν έχουν αντισώματα ( απαιτούνται πρόσφατες αναλύσεις με ικανοποιητικό επίπεδο αντισωμάτων ).

Άτομα που είχαν στο παρελθόν σχέση με φορέα αποκλείονται προσωρινά για 180 ημέρες ή 120 ημέρες αν ο έλεγχος γίνεται με ΝΑΤ, από τότε που διέκοψαν.

Προσωπικό νοσοκομείων που φροντίζει άτομα με ηπατίτιδα και προσωπικό εργαστηρίων Νοσοκομείου πρέπει να γίνεται δεκτό αν έχει εμβολιασθεί για ηπατίτιδα Β και εφόσον δεν είχε καμιά έκθεση στον ιό, λόγω ατυχήματος με βελόνα ή επαφής του βλεννογόνου του με αίμα μολυσματικού ασθενή στο διάστημα των τελευταίων 6 μηνών.

Άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό και έχουν κάνει υπεράνοσο γ-σφαιρίνη προσωρινός αποκλεισμός για 180 ημέρες
Εμβόλιο. Προσωρινός αποκλεισμός για 7 ημέρες.

Αν το εμβόλιο έγινε λόγω έκθεσης στον ιό προσωρινός αποκλεισμός για 180 ημέρες ή 120 ημέρες αν γίνεται μοριακός έλεγχος (ΝΑΤ).

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΓΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Γ

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΕΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε

Show details for ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Show details for ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ

Show details for HTLV I+IIHTLV I+IIΓιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο