Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

Νομοθεσία


Ευρωπαϊκές οδηγίεςΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΟ 2002-98.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΟ 2004-33.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EO 2005-61.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΟ 2005-62.pdf


Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο