Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
31,155
+0,78
ΛΕΜΕΣΟΣ
16,238
+17,26
ΛΑΡΝΑΚΑ
8,414
-3,69
ΠΑΦΟΣ
4,671
-6,13
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
1,560
-2,50
ΣΥΝΟΛΟ
62,038
+3,27


ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
5,640
+1,45
ΛΕΜΕΣΟΣ
997
+10,9
ΛΑΡΝΑΚΑ
66
-50,4
ΠΑΦΟΣ
62
0
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
29
-27,5
ΣΥΝΟΛΟ
6,794
+1,51


ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
8,408
+8.9
ΛΕΜΕΣΟΣ
2,514
-1.0
ΛΑΡΝΑΚΑ
771
+37.2
ΠΑΦΟΣ
652
-2.5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
311
+9.1
ΣΥΝΟΛΟ
12,656
+7.5


ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
51
-9.8
ΛΕΜΕΣΟΣ
70
-48.5
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
121
-36.9


ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
3
-66,7
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
3
-66,7


ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΥΟΙΖΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
2020
ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ %
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
182
+9.6
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
182
+9.6



Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο