Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Αίματος

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ


2020
ΑΥΞΗΣΗ/
ΜΕΙΩΣΗ %
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ/ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ
63,230
+0,85
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ
62,336
+2,0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ
13,468
+28,3
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ
7,015
+0,3
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ
124
-37,7
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ
3
-66,7
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΥΟΪΖΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ
167
-25,1Γιατί να δώσω αίμα;

Δότες Αιμοπεταλίων

Ανάγκες

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Υπουργείο Υγείας

Κέντρο Αίματος Κύπρου στο Facebook

Κέντρο Αίματος στο Flickr

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Thalassaemia International Federation

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Φροντίδας Υγείας (EDQM)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Ευρωπαϊκό Γραφείο)

Ασφαλές Διαδίκτυο